ListEnBedrog.nl

loquendi libertatem custodiamus

Klachten?
Start
Contact
Dossier Pieter Knabben
Oplichtertje
Actueel
Dossier BRTS
Zwartboek BRTS/BOS
Dossier PBO BRTS
BRTS in de pers
X-files
Bezwaarschrift BOS
Besluit CvdM
Dossier TV-Gazet
TV-Gazet in de pers
De affaire Mi Amigo
SOS Magdalena
Reacties
Open & Eerlijk
Links
Colofon

Dossier TV-Gazet (www.tvgazet.nl)

Over de West-Brabantse kabelkrant annex televisiezender TV-Gazet is al heel wat gezegd en geschreven. Hier vindt u veel niet eerder gepubliceerde feiten.

Doorstart na dreigende opheffing

In het najaar van 1999 wil uitgeverij VNU de uitzendingen van de West-Brabantse kabelkrant TV-Gazet staken. Het plan van VNU om de kabelkrant op te heffen stuit bij de redactie van TV-Gazet in Roosendaal op verzet en na de nodige publiciteit besluit de uitgeverij de kabelkrant alsnog te verkopen. Meerdere gegadigden melden zich en na ampel beraad kiest VNU voor het drietal Ivo Rasenberg, Jan Laban en Michiel Houdijk.

Deze drie dertigers vormen Labans Tholense BV Caseplan om tot ‘TV-Gazet West Brabant BV’. Rasenbergs ‘Rasenberg Beheer BV’ in Prinsenbeek bezit 50% van de aandelen en Laban en Houdijks ‘Trichis BV’ in Rotterdam de andere helft. In december 1999 worden er drie personeelsleden van VNU overgenomen: de redacteuren Rens Elst, Toine van Eekelen en Ad Romijn. Onder druk van de uitgeverij nemen de nieuwe bestuurders de redacteuren in vaste dienst tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden als bij VNU. Daarmee conformeert TV-Gazet West-Brabant BV zich aan de huis aan huis bladen CAO.

Spijt

Al snel hebben de bestuurders hier spijt van: ze zijn van mening dat de journalisten teveel verdienen en bepalen dat nieuwe redacteuren het met minder moeten doen. Als Martin van Kampen per 1 februari 2000 als vierde redacteur in dienst komt wordt hem een veel lager salaris geboden en wordt met geen woord gerept over de veel gunstigere CAO van zijn nieuwe collega’s. Zelfs nadat de bestuurders Van Kampen tot hoofdredacteur hebben benoemd blijft hij veel minder verdienen dan Elst, Van Eekelen en Romijn.

Terwijl het product TV-Gazet er voor de buitenwacht in de jaren 2000 tot 2002 goed uitziet is de situatie op de werkvloer ronduit chaotisch. In tegenstelling tot op de andere afdelingen van het bedrijf wordt er vrijwel uitsluitend bezuinigd op de redactie. Wordt er in 2000 nog veelvuldig gebruik gemaakt van freelancers: in 2002 moeten de vier vaste redacteuren vrijwel al het werk zelf doen: vijf kabelkrantedities (Breda, Etten-Leur, Roosendaal, Bergen op Zoom en Noordwesthoek), zeven dagen per week. “Hebben jullie nooit eens vrij?”, vragen collega-journalisten de TV-Gazet-redacteuren met enige regelmaat.

Bloks neemt leiding over

In juli 2002 besluiten Rasenberg, Laban en Houdijk de leiding over te dragen aan de Bredase assuradeur Cor Bloks. Het personeel wordt op 30 juli ingelicht op een inderhaast belegde bijeenkomst in het kantoor in Roosendaal. In de notulen van deze vergadering staat te lezen: “De directie heeft besloten om de komende zes maanden (vanaf heden) een interim-directeur aan te nemen die o.a. de interne organisatie gaat structureren. Deze directeur is de heer Cor Bloks.”

Tijdens de volgende medewerkersvergadering, op 7 augustus 2002, valt Bloks, die zich een week eerder heeft gepresenteerd als de grote weldoener die TV-Gazet van de ondergang gaat redden, als hij kritiek krijgt van personeelslid Theo H. uit zijn rol. Bloks ontsteekt in woede en ontslaat H. ten overstaan van diens collega’s op staande voet.  De notulen worden besloten met: “Uitbarsting volgde. Geen vervolg.” De soep wordt echter niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend, maar de toon is gezet.

Tijdens dezelfde vergadering wordt pijnlijk duidelijk dat Bloks van media geen kaas gegeten heeft. Als de redactie zich beklaagt over de werkdruk beweert hij dat TV Gelderland twee redactieleden heeft en een aantal freelancers. De publieke regionale omroep TV Gelderland heeft echter vele tientallen redactieleden en freelancers. Waarschijnlijk doelde Bloks op de kabelkranten van Boompers, die in Meppel werden gemaakt. Hier zaten op de redactie inderdaad maar twee personeelsleden, maar die stonden in contact met het vele tientallen correspondenten tellende netwerk van Boompers, die ook voor de Boomperskranten in noordoost Nederland werkten.

bron: www.bloksbreda.nl

Het begin van het einde

In september 2002 maken Jan Laban en Michiel Houdijk bekend dat zij uit TV-Gazet West-Brabant BV stappen en hun aandelen voor een symbolisch bedrag overdragen aan Ivo Rasenberg. Vanaf 17 september 2002 is Rasenberg enig aandeelhouder. Zijn personeel kijkt met angst en beven naar de toekomst: iedereen die Rasenberg kent weet immers dat werken met hem een haast onmogelijke opgave is. “Ik vrees dat dit het begin van het einde is”, zegt redacteur Martin van Kampen tegen zijn collega Toine van Eekelen, als zij na de vergadering in Prinsenbeek, waar het personeel werd ingelicht, naar het kantoor in Roosendaal rijden.

Laban en Houdijk wilden onder meer niet verder met Rasenberg omdat die het aantal TV-programma’s van TV-Gazet fors wilde uitbreiden. De twee, die zich volledig gingen richten op hun uitgeverij Trichis in Rotterdam, waren van mening dat subregionale commerciële televisie niet levensvatbaar is. Cor Bloks gaat, samen met de dociele Pitrik Bakker, het programma ‘Brabant en andere zaken’ presenteren, waarin ondernemers reclame mogen maken voor hun bedrijf.

In de weken na het vertrek van Laban en Houdijk verhuizen vrijwel alle medewerkers van TV-Gazet naar het kantoor van Rasenberg aan de Valdijk in Prinsenbeek. In Roosendaal blijven alleen de redacteuren Elst, Van Eekelen en Van Kampen achter. In de maanden die volgen verandert het Roosendaalse kantoor in een puinhoop: zo wordt er ruim een half jaar lang niet schoongemaakt, nadat de schoonmaakster er de brui aan geeft.

Pensioenpremies verduisterd

In mei 2003 ontdekken Elst en Van Eekelen dat hun werkgever hun pensioenpremies nooit betaald heeft, terwijl die wel zijn ingehouden op hun salarissen. Op 4 juni doen de twee redacteuren aangifte bij het politieteam Roosendaal Bovendonk. Intussen hebben de vier redacteuren Elst, Van Eekelen, Romijn en Van Kampen de journalistenvakbond NVJ ingeschakeld. Op 27 mei 2003 stuurt de NVJ de TV-Gazet-directie, “Geachte heren Rasenberg en Bloks”, een brief op poten.

“De redactie is de afgelopen tijd in toenemende mate in een dusdanige beroerde situatie beland dat zij allen aan de noodklok hebben geluid en terecht”, schrijft Linda Lemmens van de NVJ de directie van de kabelkrant. “De NVJ is zelden geconfronteerd met zulk slecht werkgeverschap”, aldus nog Lemmens. De directie reageert kort na het verlopen van de gestelde termijn van tien dagen en erkent dat zij fout zit. Ook erkent de directie dat Elst, Van Eekelen en Romijn nog achterstallig salaris tegoed hebben. TV-Gazet heeft immers verzuimd om jaarlijkse salarisverhogingen en periodieken uit te keren. De directie ontkent in de brief aan de NVJ dat de CAO ook voor hoofdredacteur Van Kampen geldt.

Op 25 juni 2003 stuurt NVJ-jurist Siep van der Galien de TV-Gazet-directie een brief waarin hij voorrekent hoeveel achterstallig salaris de redacteuren tegoed hebben. Voor Elst, Van Eekelen en Romijn gaat het om circa 12.000 euro bruto per persoon en voor Van Kampen, die volgens de journalistenvakbond ook onder de CAO valt, om circa 40.000 euro bruto. Later zou de uitkeringsinstantie UWV/GAK deze claim gegrond verklaren.

Directie stuurt aan op faillissement

Intussen heeft de TV-Gazet-directie onder aanvoering van Ivo Rasenberg en Cor Bloks besloten TV-Gazet West-Brabant BV failliet te laten gaan. In de avond van 26 juni 2003 belt directeur Rasenberg redacteur Van Kampen en nodigt hem uit voor een gesprek met hem en Bloks in restaurant Mirabelle in Breda: de volgende ochtend om 09.30 uur. Daar wordt Van Kampen te verstaan gegeven dat hij zijn vordering van 40.000 euro moet laten vallen, als hij voor TV-Gazet wil blijven werken. Van Elst en Van Eekelen willen de heren af. Bloks verklaart dat de redactie het gelijk aan haar kant heeft, maar het geld nooit zal krijgen. Na het gesprek vertrekt Bloks naar zijn advocaat mr. Chris Liesker, die hem een jaar eerder bijstond tijdens zijn rechtszaak tegen NAC-trainer Henk ten Cate.

Op 5 en 6 juli 2003 wordt het kantoor in Roosendaal in opdracht van de directie, voor zover dat in de maanden daarvoor nog niet was gebeurd, leeggehaald. Het merendeel van de goederen, w.o. de uitzendstraat, verdwijnt naar een pand aan de Schoolstraat in Prinsenbeek, dat al een half jaar wordt gehuurd en naar Rasenbergs pand aan de Valdijk in Prinsenbeek. Als op 7 juli blijkt dat Elst en Van Eekelen op non-actief zijn gesteld meldt Van Kampen zich ziek. Daags daarna stappen Elst, Van Eekelen en Van Kampen naar BN/DeStem, die op 10 juli 2003 flink uitpakt met artikelen over de teloorgang van TV-Gazet.

Intussen hebben Rasenberg en Bloks niet stilgezeten. Op 10 juli 2003 vindt in Rasenbergs huurpand aan de Valdijk in Prinsenbeek een ‘aandeelhoudersvergadering’ plaats, bijgewoond door enig aandeelhouder Rasenberg en advocaat Liesker, die optreedt als notulist. Dezelfde dag vraagt Liesker namens TV-Gazet West-Brabant BV faillissement aan bij de rechtbank in Breda. Op 15 juli verklaart de rechtbank de BV failliet.

De firma List en Bedrog

Een dag later noemt Toine van Eekelen Cor Bloks in BN/DeStem “de firma List en Bedrog in eigen persoon”. Bloks, die ontkent tot voor kort te hebben gefunctioneerd als directeur van TV-Gazet, gaat zo door het lint dat hij Van Eekelen, Elst, Van Kampen en de krant voor de rechter sleept. De assuradeur verliest zijn kort-geding tegen drie van de gedaagden: Elst en Van Kampen, die de uitlating niet hadden gedaan en zich al afvroegen waarom zij überhaupt waren gedagvaard, en BN/DeStem, die Van Eekelen terecht citeerde. Op 30 juli veroordeelt de Bredase rechtbank Van Eekelen tot het plaatsen van een ‘rectificatie’ in BN/DeStem.

De rechter maakt echter een blunder van jewelste: hij veroordeelt Van Eekelen tot het plaatsen van een tekst in hetzelfde lettertype en dezelfde lettergrootte als de redactionele artikelen van de krant. BN/DeStem heeft echter vastgelegd dat advertenties, zoals de rectificatie van Van Eekelen, niet hetzelfde lettertype en dezelfde lettergrootte mogen bevatten als haar redactionele artikelen. De veroordeelde redacteur had derhalve conform het vonnis kunnen volstaan met het geven van een onuitvoerbare opdracht aan de krant. Het is aan de goedheid van Van Eekelen en BN/DeStem te danken dat Bloks zijn rectificatie toch krijgt: maar in een ander lettertype. Overigens levert de actie van Bloks meer negatieve dan positieve publiciteit op voor TV-Gazet.

Intussen heeft Ivo Rasenberg aan curator mr. Machiel Gelok duidelijk gemaakt een doorstart te willen maken: met alle veertien medewerkers, minus de opstandige redacteuren Elst, Van Eekelen en Van Kampen. Uitkeringsinstantie UWV/GAK stelt een opzegtermijn vast, die afloopt op 1 september 2003, en betaalt tot die datum alle salarissen. Het merendeel van het TV-Gazet-personeel werkt tijdens deze opzegtermijn gewoon door, terwijl daar niet in alle gevallen toestemming voor is gegeven door de curator. Ook doet Rasenberg een bod op de inboedel. Gelok gunt hem deze, maar moet er vervolgens heel wat moeite voor doen om de ondernemer tot betalen te bewegen.

Lesmateriaal

Op 5 september 2003 bericht BN/DeStem over de televisieplannen van het ‘nieuwe’ TV-Gazet: “Nooit meer een onzinnig item op de buis.” Rasenberg en Bloks vertellen: “We willen ook niet van die bedrijven waarvan de directeur vertelt hoe goed ‘ie het allemaal doet. Kom op, geen flauwekul.” Als het programma Brabant en andere zaken twee dagen later aan haar tweede seizoen begint, blijkt er echter weinig veranderd ten opzichte van het eerste. Er wordt zo veel ongeoorloofde reclame gemaakt dat de ex-redacteuren Van Eekelen en Van Kampen een klacht indienen bij het Commissariaat voor de Media in Hilversum. Later zou Ingmar de Kieviet, hoofd Juridische Zaken van de 'mediapolitie', verklaren: “De banden van Brabant en andere zaken kunnen wij goed gebruiken als lesmateriaal. Als mensen in dit programma nog geen ongeoorloofde reclame ontdekken, zijn ze ongeschikt voor onze organisatie.”

Begin september 2003 treedt het Bredase CDA-gemeenteraadslid Andre Lips bij TV-Gazet aan als directeur. Het management bestaat vanaf dat moment uit Ivo Rasenberg, Martien Vreijsen, Ramon Tax en Lips. “We hebben hier meer directeuren dan medewerkers”, zegt een personeelslid cynisch. Lips krijgt de lachers op zijn hand als hij op 19 september in BN/DeStem pleit voor een samenwerking tussen het commerciële TV-Gazet en de Bredase publieke lokale omroep BRTS. Boze reacties zijn er ook: van BRTS-programmamaker Joep Schreuder en GroenLinks-raadslid Selcuk Akinci, die respectievelijk de samenwerking van de hand wijzen en het onoorbaar vinden dat een raadslid omroepdirecteur is.

Opvallend is overigens het hoge ‘NAC-gehalte’ bij TV-Gazet: Andre Lips zit in het bestuur van de Bredase voetbalclub, Martien Vreijsen was er o.m. speler en Cor Bloks was er elftalbegeleider. Bloks verdween in 2001 van het toneel na een akkefietje met NAC-trainer Henk ten Cate. De twee zijn nog altijd water en vuur. Ook mag gezegd worden dat Ramon Tax Bloks’ stiefzoon is.

Protest handelen curator

Nadat hem alarmerende verhalen zijn verteld over de afwikkeling van het faillissement gaat ex-TV-Gazet-redacteur Martin van Kampen op 18 september 2003 bij de Bredase rechtbank het faillissementsdossier van TV-Gazet West-Brabant BV inzien. Van Kampen schrikt van wat hij in het dossier aantreft en na overleg met zijn ex-collega’s Elst en Van Eekelen en in samenspraak met NVJ-advocaat Van der Galien dient hij op 25 september een klacht in bij rechter-commissaris mr. Vincent.

De klacht heeft betrekking op: het niet plaatsen van de vordering van in totaal zo’n 65.000 euro van Elst, Van Eekelen en Van Kampen op de lijst van schuldeisers, ondanks een verzoek daartoe van hun advocaat Van der Galien op 17 juli 2003, het niet instellen van een onderzoek naar het functioneren van de bestuurders, ondanks de aangifte bij de politie van verduistering van pensioenpremies, en het niet instellen van een onderzoek naar paulianeuze handelingen (onttrekken van goederen en gelden aan een faillissement) gepleegd door de bestuurders, ondanks de sterke aanwijzingen hiervoor.

Op 1 oktober 2003 bericht de rechtbank Van Kampen: “Uw brief d.d. 25 september 2003 heb ik in afschrift gezonden aan de curator, mr. Gelok, met het verzoek binnen een week zijn reactie op de inhoud van uw brief kenbaar te maken aan de rechter-commissaris.” Dezelfde dag schrijft Van Kampen Gelok een brief: “Inzake het faillissement van TV-Gazet West-Brabant BV verzoek ik u bij deze mede namens Rens Elst uit Roosendaal en Toine van Eekelen uit Bergen op Zoom onze vordering, waarvan ik een kopie bijvoeg, te plaatsen op de lijst van (voorlopig) erkende preferente schulden. De preferentie volgt uit artikel 3:228 sub C BW. Hierbij verwijs ik naar de brief van mr. S.G. van der Galien, d.d. 17 juli 2003, waarvan ik een kopie bijvoeg. Naar de verdere inhoud van die brief mag ik u wel verwijzen.”

Aanhoudende onrust

Eind september 2003 ontstaat er grote onrust onder de medewerkers van TV-Gazet over de hoogte van het salaris van ‘presentator’ Cor Bloks. Eerst wordt een bedrag van 5000 euro per maand genoemd en later een bedrag van 7800 euro. De medewerkers zijn woedend omdat Bloks hen eerder in zijn functie van directeur voorhield dat iedereen offers moest brengen om TV-Gazet te laten voortbestaan en verwijten hem ‘graaien’. Bloks zou ook in het jaar voorafgaand aan het faillissement een exorbitant hoog salaris hebben ontvangen, terwijl de meeste personeelsleden dachten dat hij alleen maar graag op televisie wilde.

Intussen heeft de politie Ivo Rasenberg uitgenodigd zich op 8 september 2003 te melden bij het bureau Roosendaal Bovendonk, teneinde te worden gehoord over de verduisterde pensioengelden. Rasenberg is zo onverstandig om dit verzoek aan zijn laars te lappen. Op 14 oktober rond 09.45 uur wordt de TV-Gazet-directeur ten overstaan van zijn personeel in zijn pand aan de Valdijk in Prinsenbeek aangehouden. Hij trekt een grote mond open en wordt afgevoerd naar Roosendaal. Na een verhoor wordt Rasenberg rond 16.00 uur heengezonden.

Zijn handelswijze levert TV-Gazet andermaal negatieve publiciteit op. Dit had hij kunnen voorkomen door gehoor te geven aan de oproep van de politie. Andre Lips zegt daags daarna in BN/DeStem: “Het is des Ivo’s om zo slordig om te springen met een verzoek van de politie zich op het bureau te melden.” Overigens was de politie al eerder bij Rasenberg aan de deur geweest, maar toen op zijn woonadres in Prinsenbeek. De poging om hem in alle vroegte letterlijk van zijn bed te lichten mislukte, omdat hij niet thuis was.

Kort na de aanhouding van Rasenberg wordt bij de politie een derde aangifte gedaan wegens verduistering van pensioenpremies. In totaal gaat het om een bedrag van circa 15.000 euro. In het onderzoek zullen nog meer verhoren plaatsvinden, waarschijnlijk van de ex-directieleden Jan Laban, Michiel Houdijk en mogelijk ook Cor Bloks.

Gelok herstelt fout

Op 14 oktober 2003 reageert curator Machiel Gelok op de brief van de ex-TV-Gazet-redacteuren Elst, Van Eekelen en Van Kampen, d.d. 25 september. Rechter-commissaris mevrouw Vincent stuurt Van Kampen op 17 oktober een afschrift van de brief, waarin Gelok onder meer erkent de vordering van de redacteuren abusievelijk niet op de lijst van erkende schuldeisers te hebben gezet. Inmiddels heeft de curator zijn fout hersteld. Gelok wil echter geen gevolg geven aan het verzoek van de ex-redacteuren om een onderzoek in te stellen naar frauduleuze en paulianeuze handelingen gepleegd door de bestuurders van TV-Gazet.

In zijn brief van 14 oktober schrijft de curator onder meer: “Met de mededeling dat er sprake is geweest van het verduisteren van pensioenpremies bij TV-Gazet kan ik weinig, het enige wat vaststaat is dat de pensioenpremies door TV-Gazet niet zijn afgedragen. Desgevraagd heeft de heer Rasenberg, directeur van gefailleerde, mij al enige tijd geleden medegedeeld (welke informatie ik aan de heer Van Kampen of een van zijn collega’s heb doorgegeven) dat hij er in maart jl. achter kwam dat de pensioenpremies niet betaald waren.

Voor dat hij aantrad als directeur liepen er al verzekeringen bij Zwitserleven en de premies werden automatisch van de bankrekening afgeschreven. Dat laatste is niet geschied, terwijl er zijdens TV-Gazet wel vanuit was gegaan. Toen de heer Rasenberg dat constateerde, heeft hij met Zwitserleven contact opgenomen en een offerte gevraagd om de achterstand in één jaar in te lopen. Hoewel ik al lang geen strafrecht meer praktiseer, lijkt mij het voorgaande feitencomplex, zelfs indien er wel bewust niet zou zijn betaald, niet te rangschikken onder het misdrijf verduistering.”

Reactie curator stelt teleur

Het antwoord van de curator op hun vragen stelt Elst, Van Eekelen en Van Kampen zo teleur, dat zij op 29 oktober 2003 andermaal een brief naar de rechter-commissaris sturen. Daarin schrijven zij onder meer: Met betrekking tot de verduistering van pensioenpremies delen wij u mee dat de verklaring die de heer Rasenberg hiervoor aan mr. Gelok gaf haaks staat op onze bevindingen. Het is feitelijk onjuist dat de verzekering bij Zwitserleven al liep voordat de heer Rasenberg aantrad als directeur. Rasenberg was sinds december 1999 directeur en de polissen werden in augustus 2000 afgesloten. Ook is het feitelijk onjuist dat de premies automatisch van een bankrekening werden afgeschreven. Zwitserleven stuurde aan het eind van het jaar steeds een rekening en die werden 'gewoon' niet betaald. Uit onderzoek van de politie is inmiddels gebleken dat Zwitserleven de polissen daarom in februari 2003 heeft vernietigd. Daarvoor was er al veelvuldig contact geweest tussen Rasenberg aan de ene kant en Zwitserleven en tussenpersoon S. aan de andere kant. Rasenberg moet dus veel eerder dan in maart jl., zoals mr. Gelok schrijft, geweten hebben dat de premies niet werden afgedragen.

Tussenpersoon S. heeft tegenover ons verklaard dat hij Rasenberg had benaderd met de vraag "waar hij in 's hemelsnaam mee bezig was". S. hield Rasenberg voor dat hij geconfronteerd kon worden met enorme schadeclaims onder meer omdat in de verzekering ook een nabestaandenpensioen was opgenomen. Pas toen zou Rasenberg tegen S. gezegd hebben: zet maar een voorstel op papier. Dat was vlak voor het faillissement. Bovendien heeft Rasenberg de betrokkenen, Elst, Van Eekelen en ook oud-medewerker C. van den B. nooit ingelicht. Van den B. heeft intussen ook aangifte gedaan. Anders dan de curator schaart de politie het feitencomplex wel onder het misdrijf verduistering. Mr. Gelok moet op de hoogte zijn geweest van de eerste twee aangiften (via het schrijven van onze advocaat mr. S. van der Galiën). De heer Rasenberg werd op 14 oktober jl. aangehouden voor verhoor nadat hij niet was ingegaan op een uitnodiging van de politie om zich op het bureau te melden.”

listenbedrog.nl online

Op dinsdag 4 november 2003 bericht BN/DeStem over de geboorte van listenbedrog.nl, de website die sinds 6 oktober online is. De TV-Gazet-kopstukken Rasenberg en Bloks, die net enkele dagen op de hoogte zijn van het bestaan van de informatiebron, zeggen in de krant: Rasenberg lijkt niet echt in zijn maag te zitten met de activiteiten van Van Kampen. “Ik weet dat die site bestaat, maar wat moet ik er verder mee? Ik zie geen aanleiding om actie te ondernemen. Van Kampen moet het zelf maar weten. Het interesseert me niet zoveel en ik heb er ook geen commentaar op.

Bloks reageert in soortgelijke bewoordingen. “Ik vind er niks van, al is het wel jammer dat Van Kampen dit gedaan heeft. Ik dacht namelijk dat alle ellende voorbij was. Ik wil eigenlijk in alle rust voor mijn eigen bedrijf werken en op TV-Gazet programma’s presenteren, maar zonder allerlei shitzooi over me heen te krijgen waar ik niets mee te maken heb. Ik hoop dat iedereen dat nu eens voorgoed wil begrijpen.”

Van Kampen benadrukt dezelfde dag tegenover andere media dat listenbedrog.nl moet worden gezien als een informatiebron, waarvan er zovelen zijn. “Ik stel mensen simpelweg in de gelegenheid informatie te betrekken. En dat is precies waar internet voor bedoeld is. Mensen kunnen kennis nemen van mijn waarheid. Of die strookt met dé waarheid, mag een ieder voor zichzelf uitmaken. Ik vind het zelf altijd fijn als ik veel bronnen kan aanboren wanneer ik op zoek ben naar de waarheid. Noem mij maar een betrouwbare bron. Daarbij ben ik altijd de eerste om te erkennen dat ik ongelijk heb, wanneer anderen mij daarvan met bewijzen en argumenten kunnen overtuigen. Voor de waarheid sta ik altijd open.”

Vincent verbaast schuldeisers

In reactie op hun brief van 29 oktober bericht rechter-commissaris mevr. Vincent Elst, Van Eekelen en Van Kampen op 7 november 2003: “Uw brief is ter kennisneming aan curator gezonden. Indien hij dat nodig acht zal curator over de door u genoemde kwesties contact met u opnemen.” De drie ex-TV-Gazet-redacteuren staan perplex van de reactie van Vincent en berichten haar op 25 november: Als schuldeisers hebben wij het recht een bezwaarschrift in te dienen tegen het handelen van mr. Gelok. Daarop dient u een beslissing te nemen. Onze brief d.d. 29 oktober 2003 heeft in de zin van art. 69 jo. 317 Fw te gelden als bezwaarschrift. Graag zouden wij een beschikking op ons bezwaar willen hebben.”

In hun brief van 29 oktober kaartten Elst, Van Eekelen en Van Kampen meerdere zaken aan die in hun ogen moeten worden aangemerkt als frauduleuze handelingen en wanbeheer. Ze begrijpen er dan ook niets van dat mevr. Vincent zo lichtvaardig met de haar aangereikte informatie omspringt. Verder verwijtten zij curator Gelok partijdigheid. “Wij vinden de vooringenomenheid die mr. Gelok ten toon spreidt ten aanzien van ons onbegrijpelijk en kunnen maar moeilijk geloven dat de curator de heer Rasenberg kennelijk telkenmale op zijn woord gelooft. Misschien moet mr. Gelok alle uitlatingen die Rasenberg de voorbije maanden in BN/DeStem heeft gedaan er maar eens op naslaan en die toetsen aan de werkelijkheid.”

Elst, Van Eekelen en Van Kampen zijn er intussen van overtuigd dat de Faillissementswet van 30 september 1893 (!) de verantwoordelijken voor een faillissement beter beschermt dan de slachtoffers en laken deze misstand. Curatoren werken vaak maar enkele uren per kwartaal aan een faillissement, waardoor zo’n zaak –ten onrechte- jaren aansleept. Bovendien krijgen de rechtbanken zoveel faillissementen te verwerken dat er, zoals we dat ook bij o.m. de politie zien, door tijdgebrek prioriteiten moeten worden gesteld. De relatief kleine zaken, zoals TV-Gazet, ontsnappen daardoor aan de aandacht van de rechterlijke macht en het lijkt er sterk op dat Rasenberg en ‘presentator’ Bloks zich hier al voor het uitspreken van het faillissement terdege van bewust waren.

Adieu Bloks

Op zondag 30 november 2003 maakt listenbedrog.nl het einde van de relatie tussen Cor Bloks en TV-Gazet wereldkundig. Aan de ontbinding van het ‘huwelijk’ tussen de ‘presentator’ en het ‘bedrijf’ ligt een lange reeks incidenten ten grondslag. Over de scheiding wordt die dag in ‘Brabant en andere zaken’, waarvan Bloks sinds september 2002 het gezicht was, met geen woord gerept. “Hij heeft het te druk met zijn assurantiekantoor”, luidt de officiële lezing, die de geruchtenstroom niet overstemt. Bloks is in Breda een geliefd roddelobject.

“Waar Bloks komt, komt herrie”, zeggen critici, met name verwijzend naar zijn vertrek in 2001 bij NAC Breda. Bloks was vijftien jaar lang elftalbegeleider bij de voetbalclub, maar daar kwam een einde aan toen hij met de partner van trainer Henk ten Cate de koffer in dook. “Henk betrapte het stel en Cor kon zijn biezen pakken”, aldus een ingewijde. Veronique Voragen, die Pitrick Bakker inmiddels is opgevolgd als co-presentator van de reclameshow van TV-Gazet, blijft de kijkers trouw en staat er (voorlopig althans) alleen voor.

Bijval uit onverwachte hoek

Een week later, op zondag 7 december, duikt in ‘Brabant en andere zaken’ een andere omstreden zakenman op. Pieter Knabben uit Eindhoven heeft reclamezendtijd bij TV-Gazet gekocht en mag zich in het programma presenteren als redder van bedrijven in nood. Hij was al eerder op televisie: op 20 september was de ‘bedrijvendokter’ het lijdend voorwerp in TROS Opgelicht! en werd gekarakteriseerd als “misschien wel de grootste meesteroplichter van Nederland”. In ‘Brabant en andere zaken’ wordt hierover met geen woord gerept. Knabben, om te zien een vriendelijke oude baas, nodigt de nietsvermoedende kijkers uit zijn website te bezoeken, wat de ex-TV-Gazet-redacteuren Rens Elst, Toine van Eekelen en Martin van Kampen dan ook prompt doen. Vooral het hoofdstuk ‘Aansprakelijkheid’ trekt hun aandacht. Knabben gaat daarin in op de aansprakelijkheid van de bestuurders bij een faillissement en noemt twaalf voorbeelden van onbehoorlijk bestuur:

 1. Wanbeleid

 2. Het niet voeren van een behoorlijke boekhouding

 3. Het niet tijdig deponeren van de jaarrekening

 4. Het aangaan van verplichtingen namens de vennootschap wanneer vast staat dat die niet meer kunnen worden nagekomen

 5. Het onttrekken van zaken aan de vennootschap in het zicht van een faillissement

 6. Het leeghalen van de vennootschap en het overhevelen van activa naar een andere vennootschap die buiten het faillissement valt

 7. Slecht debiteurenbeheer

 8. Niet voldoende indekken tegen voorzienbare risico’s

 9. Liegen over uw kredietwaardigheid

 10. De kredietwaardigheid van debiteuren niet natrekken

 11. Een slechte sfeer door uw toedoen, leidend tot een faillissement

 12. Het niet melden van betalingsonmacht bij fiscus en bedrijfsvereniging

‘Rasenberg en consorten voldoen aan meerdere criteria’ stellen Elst, Van Eekelen en Van Kampen verbaasd vast, vertwijfeld over het feit dat een ‘meesteroplichter’ zaken als onbehoorlijk bestuur brandmerkt, waar curator Machiel Gelok geen aanstoot aan neemt.

Pieter Knabben

Website Pieter Knabben

www.pieterknabben.nl

Wordt vervolgd...

Zie ook:

Justitie vraagt meer onderzoek naar faillissementsfraude

HILVERSUM, 12 februari 2004 (ANP) - Meer geld steken in het onderzoeken van fraude bij faillissementen rendeert. Dit soort fraudes bezorgt de samenleving namelijk meer schade dan kleine criminaliteit.

Dat stelde landelijk fraudeofficier F. Speijers donderdag in het tv-programma Zembla. Dat heeft het aantal fraudegevallen bij faillissementen onderzocht.

Curatoren, die faillissementen afwikkelen, schatten dat in eenderde van de faillissementen fraude wordt gepleegd. Dat betekent dat in 4000 van de vorig jaar uitgesproken 12.000 faillissementen sprake is geweest van fraude. Ander onderzoek leert dat gemiddeld voor 200.000 euro wordt gefraudeerd. ,,Dat betekent dat faillissementsfraude vorig jaar ongeveer 1 miljard euro schade opleverde'', aldus Speijers.

Bij een faillissement verkoopt de aangewezen curator wat er nog over is van de bezittingen en betaalt de schuldeisers uit. Een van de schuldeisers is vaak de uitkeringsinstantie die werknemerspremies misloopt. Directeur fraudepreventie K. de Groot van het UWV schat dat ,,wij miljoenen mislopen''. ,,Om de schulden te dekken gaan de premies omhoog'', aldus De Groot.

Vaak laat een eigenaar een bedrijf ook failliet gaan om van personeel af te komen. Bedrijven zetten personeel dat ze willen ontslaan in een aparte bv en laten die failliet gaan, weet F. Bouwers van FNV Bouw. ,,Dat kost de werkgever niets en ontneemt de werknemer elk recht.'' Hij omschrijft dat als lozen ,,op een smerige manier''.

Tegen twee pachters van de Groningse horecatycoon S. Kooistra, eigenaar van ruim zestig horecagelegenheden in Groningen, Amsterdam en Nijmegen heeft curator J. van der Molen aangifte gedaan. Hij zei in het programma ze te verdenken van fraude. In het verleden zijn diverse pachters van Kooistra al voor een dergelijk vergrijp veroordeeld.

Kooistra zou van zijn pachters een afdracht van tot 30 procent van de bruto-omzet eisen. De pachter kan daardoor zijn schuldeisers niet meer betalen en gaat failliet. Kooistra heeft zijn geld steeds binnengekregen maar leveranciers of de belastingdienst blijven achter met hoge vorderingen. De cafés hoeven de deuren niet te sluiten want een nieuwe pachter heeft zich inmiddels weer aangediend. Volgens Zembla gingen vorig jaar negen van zijn bv's failliet met een totale schuld van 5 miljoen euro.

Het Openbaar Ministerie wilde donderdag niet reageren op de uitzending.


Documenten

PERSBERICHT

West-Brabant dinsdag 15 juli 2003

De rechtbank in Breda heeft dinsdag de West-Brabantse kabelkrant TVGazet failliet verklaard. Het faillissement is aangevraagd door de directie van TVGazet. Directeur Ivo Rasenberg van de kabelkrant ontkende vorige week nog hardnekkig een faillissementsaanvraag.

Zoals bekend is er een conflict tussen de redactie en de directie van TVGazet. De redacteuren eisen in totaal meer dan 70.000 euro aan achterstallige salarissen en verduisterde pensioenpremies. Van het niet afdragen en achterhouden van de pensioenpremies is aangifte gedaan bij de politie. Die heeft de redactie inmiddels laten weten dat er een onderzoek wordt ingesteld tegen de huidige en de voormalige directieleden.

Deze week is bekend geworden dat de directie van TVGazet een doorstart wil maken. Dat houdt in dat een deel van het personeel een arbeidsovereenkomst krijgt aangeboden bij een andere BV. De redactie hoort daar niet bij. Twee redacteuren zijn vorige week op non-actief gesteld met behoud van salaris, een heeft zich ziek gemeld en de vierde vult in zijn eentje op dit moment nog de vijf edities van de kabelkrant.

De redactie vindt de handelwijze van de directie ronduit misdadig. Het faillissement en de doorstart zijn louter bedoeld om ‘lastige’ redacteuren te lozen. De redactie zal alles in het werk stellen om een doorstart te verhinderen.

De directie zal persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de achterstallige salarissen en in ieder geval voor de verduisterde pensioenpremies. Het gaat daarbij om de huidige directeuren Cor Bloks en Ivo Rasenberg en de ex-directeuren Jan Laban en Michiel Houdijk.

De redactie wordt al enige tijd bijgestaan door de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). Hun advocaat is S. van der Galien.

Bij het Commissariaat voor de Media (CvdM) in Hilversum wordt een klacht ingediend tegen de directie van TVGazet wegens overtreding van de Mediawet. TVGazet heeft vergunning om 1x per dag het kabelkrantprogramma te onderbreken voor een televisieprogramma. Dat gebeurt echter al een jaar lang meerdere keren per dag.

De redactie onderzoekt de mogelijkheden om zelf een kabelkrant op te richten.

De redactie van TVGazet,

Martin van Kampen

Rens Elst

Toine van Eekelen.

EINDE PERSBERICHT


TVGAZET WEST-BRABANT FAILLIET

BREDA (ANP) - De rechtbank in Breda heeft de West-Brabantse kabelkrant TVGazet dinsdag failliet verklaard. Mr. L. Liesker, raadsman van directeur I. Rasenberg van TVGazet, bevestigt dat het om een eigen aanvraag gaat. Woensdag wordt in overleg met de curator geprobeerd een doorstart te maken. Volgens Liesker heeft de kabelkrant in 2001 en 2002 te grote verliezen geleden om nog op de huidige voet te kunnen doorgaan. Drie van de vier redacteuren van de kabelkrant zeggen dat de directie door de faillissementsaanvraag probeert hen te lozen omdat zij 'lastig' zouden zijn. Zij zeggen dat ze alles zullen proberen om de doorstart te voorkomen. De drie hebben bij de politie aangifte gedaan wegens het niet-afdragen en achterhouden van pensioenpremies. Zij hebben volgens eigen zeggen nog 70.000 euro tegoed aan pensioenpremies en achterstallig salaris. De redacteuren kwamen achter de financiële problemen toen zij onderzochten waarom hun vakantiegeld dit jaar niet op tijd werd uitbetaald. De Nederlandse Vereniging van Journalisten staat het drietal bij. Van een vierde redacteur is de pensioenpremie wel voldaan. 


Mr. M.R.E. Gelok

Postbus 69

4700 AB  ROOSENDAAL

PER TELEFAX: 0165  -  592 050

Amsterdam, 17 juli 2003

Betreft: Elst c.s./Tv-Gazet

Geachte confrère,

Ik treed op namens de heren Elst, Van Kampen, Van Eekelen en Romijn, allen werknemers van het failliete TV Gazet B.V., in welk faillissement u als curator bent benoemd.

Bijgaand zend ik u een kopie van de brief die ik aan gefailleerde zond, alsmede van mijn latere brief aan haar. Ik wil u verzoeken de vorderingen van mijn vier cliënten op de lijst van erkende schuldeisers te plaatsen.

Verder wijs ik u er op, dat mijn cliënten van oordeel zijn dat er sprake is geweest van wanbeheer bij gefailleerde. Ik wil u dan ook namens hen verzoeken zorgvuldig onderzoek te doen naar de financiële gang van zaken bij gefailleerde vooral ook vlak voor het uitspreken van het faillissement en mij te laten weten of er wellicht sprake is geweest van paulianeuze handelingen.

Mijn cliënten wensen de bestuurder(s) van de gefailleerde persoonlijk aansprakelijk te stellen voor hun vorderingen, met name voor wat betreft de niet afgedragen pensioenpremies. Ik wil u verzoeken ook daarnaar onderzoek te doen en mij te laten weten, of u daartoe mogelijkheden ziet.

Tot slot wijs ik u er op, dat mijn cliënten ernstige problemen zouden hebben met een doorstart van het gefailleerde bedrijf. Ik heb geconstateerd, dat een mogelijke gegadigde Vision Net, dezelfde bestuurder heeft als gefailleerde, namelijk I.G.M.M. Rasenberg Beheer B.V. Van deze laatste B.V. is de heer Rasenberg de bestuurder. Feitelijk komt het er dan immers op neer, dat hij middels achterlating van vele schulden vrolijk verder kan gaan, waarbij mijn cliënten ernstig zijn gedupeerd.

Uiteraard zijn mijn cliënten graag bereid u nadere informatie te verstrekken en zouden zij graag een gesprek met u willen hebben. Wanneer u dat wenst, kan dat ook in mijn bijzijn.

Mag ik van u vernemen?

Met vriendelijke groet,

S.G. van der Galiën


Mr. C.G.M. Liesker

Postbus 3404

4800 DK  BREDA

PER TELEFAX: 076 – 52 22 552

Amsterdam, 17 juli 2003

Betreft: Elst c.s./Tv-Gazet

Geachte confrère,

Zoals u weet treed ik op namens de heren Elst, Van Eekelen, Van Kampen en Romijn, werknemers van het gefailleerde TV Gazet B.V. Inmiddels ontving ik uw brief, waarin u meedeelt dat TV Gazet B.V. failliet is verklaard en wie als curator is benoemd. Daarvoor mijn dank.

Ik zal ook namens mijn cliënten optreden inzake een geschil met de heer Bloks. Ik wil u dan ook verzoeken verdere correspondentie in die zaak aan mij te richten.

Drie van mijn cliënten ontvingen een brief van u d.d. 16 juli 2003, waarin u stelt dat zij onrechtmatig jegens uw cliënt hebben gehandeld Mijn cliënten betwisten dit uitdrukkelijk.

Allereerst merk ik op, dat in het door u genoemde krantenartikel alleen de heer Van Eekelen is geciteerd. Het is mij dan ook niet duidelijk op grond waarvan u ook de anderen hebt aangeschreven. Wellicht kunt u mij dat nog nader toelichten.

Verder is het het dagblad BN/De Stem is geweest, die tot publicatie van een aantal artikelen over de situatie bij TV Gazet B.V. is overgegaan. Zij is dan ook daarvoor aansprakelijk en niet mijn cliënt. Ik heb overigens geconstateerd, dat in het artikel ook de mening van uw cliënt staat vermeld, zodat hoor en wederhoor is toegepast. Van een onrechtmatige publicatie zal derhalve geen sprake zijn.

In ieder geval zijn mijn cliënten verder van oordeel, dat uw cliënt wel degelijk als directeur van gefailleerde heeft opgetreden. Mijn cliënten kunnen daartoe zonodig een groot aantal bewijsstukken overleggen en getuigen doen horen. Ik noem:

Brief d.d. 1 aug. 2002. Citaat: "Tevens delen wij u mede dat per heden tot nader order de directievoering in handen is van Cor Bloks." Ondertekend door Cor Bloks.

Notulen d.d. 30 juli 2002. Citaat: "De directie heeft dan ook besloten om de komende 6 maanden (vanaf heden) een interim-directeur aan te nemen die o.a. de interne organisatie gaat structureren. Deze directeur is de heer Cor Bloks."

Notulen d.d. 30 juli 2002. Citaat: "Cor heeft van de aandeelhouders carte blanche gekregen."

Memo ongedateerd over allerlei regels op kantoor. citaat: "Deze regels gelden ook indien de directie niet aanwezig is. Met dank voor ieders aandacht." ondertekend door Ivo Rasenberg en Cor Bloks.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden die ik van mijn cliënten kreeg aangereikt. 

Dat uw cliënt niet formeel als bestuurder in het handelsregister vermeld stond, doet aan het bovenstaande niet af.. Ook voor het overige handhaaft de heer Van Eekelen het door hem gestelde. Hij is van oordeel zijn stelling voldoende te kunnen onderbouwen, hetgeen hij in een eventuele procedure nader zal toelichten. Uw cliënt zou herhaaldelijk onwaarheden hebben uitgesproken Van het overgaan tot rectificatie zal dan ook geen sprake zijn, nog los van het feit dat niet hij, maar BN/De Stem daar eventueel toe over zou dienen te gaan.

Voor wat betreft de niet afgedragen pensioenpremies is het zo, dat een aantal van mijn cliënten daarvan aangifte heeft gedaan bij de politie. Deze aangifte was gericht tegen het bedrijf en niet tegen personen. Volgens de betrokken agent zouden de personen tijdens het onderzoek vanzelf in beeld komen. Wanneer u dat wenst, zijn mijn cliënten best bereid ook aangifte jegens uw cliënt te doen, maar dat lijkt mij eerlijk gezegd niet noodzakelijk en overbodig.

Mijn cliënten zien een eventueel kort geding met vertrouwen tegemoet. Mocht uw cliënt daartoe over willen gaan, geef ik u hierbij alvast mijn verhinderdata, met het verzoek deze door te geven aan de voorzieningenrechter voor het bepalen van een behandelingsdatum:

Juli: 22, 23, 28, 29;

Augustus: 7 t/m 29;

September: 2, 9, 16, 19, 23, 30.

Mag ik van u vernemen?

Met vriendelijke groet,

S.G. van der Galiën


Ingezonden brief BN/DeStem, niet geplaatst

Onder de kop “De directeur is de baas” las ik vrijdag 5 september in uw krant dat ik en mijn collega’s Rens Elst en Toine van Eekelen het veld moesten ruimen bij TV-Gazet omdat wij geen deel wilden uitmaken van de gefailleerde TV-Gazet-familie. Volgens TV-Gazet-directeur Ivo Rasenberg deden wij nooit mee als hij “iets leuks” organiseerde, terwijl hij ons er speciaal vrij voor gaf. In feite vond deze ‘teambuilding’ steeds in de vrije avonduren plaats en is “iets leuks” natuurlijk een subjectief begrip.

De eerste keer dat TV-Gazet iets leuks voor ons, de familie, organiseerde ging ik dapper mee, naar Antwerpen. Maar juist tijdens deze trip bloeide er iets moois op tussen een verkoopster en een directielid, die een zwangere vrouw thuis had zitten. Dit resulteerde in een scheiding. Maanden later roddelde de familie er nog over. ‘Voor mij geen familiefeestjes meer’, besloot ik. Het kwam mij dan ook goed uit dat juist tijdens het laatste familiefeestje de raad van Breda vergaderde over NAC en ik een goed excuus had om te werken in plaats van ‘De Heren van Amstel Live’.

“Dat het de redacteuren waren die het slachtoffer werden, lag voor een groot deel aan hen zelf”, zei Rasenberg in uw krant. Ik weiger echter te geloven dat het onze schuld was dat hij ons jarenlang onderbetaalde en dat mijn collega’s elk zo’n 13.000 euro achterstallig salaris tegoed hebben. In mijn geval gaat het zelfs om circa 40.000 euro en heeft UWV/GAK intussen vastgesteld dat ik recht had op 850 euro bruto salaris meer per maand. Om nog maar te zwijgen over de pensioenpremies, die drie jaar lang niet werden betaald.

Vorige maand vroeg peetvader Rasenberg mij of ik weer lid wilde worden van zijn familie, maar toen het mij duidelijk werd dat hij mij, die 3,5 jaar lang meer dan 60 uur per week voor TV-Gazet werkte, geen dag ziek was en nog 75 vakantiedagen tegoed had, (weer) geen eerlijk salaris wilde betalen heb ik besloten mijn hoop te vestigen op andere adoptiefouders. Overigens wil ik van deze gelegenheid gebruikmaken om alle anderen, met name de gemeente Breda en de politie, te bedanken voor de prettige en constructieve samenwerking in de afgelopen jaren.

Martin van Kampen


Aan:
De heer André Lips

Epelenberg 12a
4817 CM Breda

Datum: 19 september 2003
Betreft: Open Brief aan het raadslid André Lips

Beste André,

Vandaag las ik in de krant dat je als troubleshooter bij TV-Gazet aan de slag gaat. Een nobele taak, aangezien het voor Breda belangrijk is dat er een pluriforme pers blijft bestaan. Deze is gebaat bij een goed functionerende kabelkrant. Jij gaat daar je energie in steken.

Wat me echter wel zorgen baart is jouw positie binnen TV-Gazet, in combinatie met je raadswerk. Als manager van TV-Gazet zul je straks ook te maken hebben met de redactionele kant van het werk. Zeker aangezien het bij TV-Gazet ontbreekt aan een redactiestatuut dat de redacteuren van de kabelkrant een onafhankelijke positie garandeert. En in dat licht wekt jouw nieuwe nevenfunctie naast het raadslidmaatschap op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling.

Belangenverstrengeling in de politiek, maar ook binnen het journalistieke bedrijf is onaanvaardbaar. Dit was voor mij destijds reden om al mijn journalistieke activiteiten bij Omroep Brabant te staken op het moment van mijn beëdiging tot raadslid. Jij stelt wellicht andere grenzen aan de onverenigbaar van functies. Zo is de financiële relatie die de gemeente Breda en voetbalclub NAC met elkaar zijn aangegaan, voor jou nooit een reden geweest om dan wel je raadslidmaatschap, dan wel je bestuursfunctie bij NAC op te zeggen.

Je zult het met me eens zijn dat het straks, voor de redacteuren van TV-Gazet, moeilijk wordt om objectieve berichten te publiceren over het CDA. Andersom wordt het voor jou erg moeilijk om met een onbevangen blik beslissingen te nemen over het Bredase medialandschap. Dat blijkt al uit een aantal opmerkingen die je vandaag maakt in BN/DeStem. Zo noem jij een samenwerking tussen de publieke B.R.T.S. en het commerciële TV-Gazet noodzakelijk.

Je zegt nu al een visie te gaan ontwikkelen op het Bredase medialandschap. Ben je het niet met me eens dat straks, wanneer je als raadslid moet beslissen over de uitzendvergunning van de B.R.T.S., jouw standpunt wordt gekleurd door jouw functie bij TV-Gazet? Niet voor niets vindt onder meer de gevestigde Bredase journalist Joep Schreuder jouw twee functies niet met elkaar te combineren.

Beste André, ik hoop met deze brief, dat je nog eens goed nadenkt over je nieuwe functies. Er zijn voorbeelden te over van landen waarin politiek en media te veel door elkaar heen lopen, met alle desastreuze gevolgen van dien. Alleen wegblijven uit vergaderingen waarin media-gerelateerde zaken aan de orde komen lijkt niet voldoende. Wellicht noopt een nieuwe belangenafweging je toch één van je twee functies neer te leggen. Sterkte ermee.

Met welgemeende groet,

Namens de fractie GroenLinks,

Selçuk Akinci


TV-Gazet


 

© 2003-2011 Mega Media Producties